Печатење сложувалки

Печатење сложувалки со ваша слика или дизајн
Материјал : картон
Димензии и форми :
A4 (21 x 29.7 cm) – 120 делчиња – 250 ден
А5 (14.8 x 21.0 cm) – 80 делчиња – 200 ден
Сложувалка во форма на срце (19 x 17.5 cm) – 75 делчиња – 250 ден